Disclaimer
Deze website is eigendom van VOS nv.
De auteursrechten op deze website en de inhoud ervan behoren ons toe.

Een bezoeker van deze website mag de op deze website opgeslagen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze schriftelijke toestemming.


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.


Hoewel wij streven naar zo veel mogelijk correcte en actuele informatie op deze site, kunnen wij dit niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.


De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Op het gebruik van deze website en op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.